Kontakt: + 48 602 77 55 78 kancelaria@rozwodyzielonagora.pl

podział majątku

Prowadzimy sprawy o podział majątku

Oferta

Jeśli wraz z zawarciem związku małżeńskiego nie dojdzie do podpisania intercyzy, między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Na skutek rozwodu pomiędzy małżonkami ustaje wspólność ta ustaje, a małżonkowie mogą ubiegać się o podział majątku.

Podziału majątku Zielona Góra można dokonać w czasie postępowania rozwodowego lub oddzielnym postępowaniu o podział majątku wspólnego.

Możliwe jest również porozumienie się małżonków co do podziału majątku w drodze umowy zawartej przez notariusza.

W związku z powyższym wybierając najkorzystniejsze dla naszych Klientów rozwiązania pomagamy w zakresie:

podział majątku zielona góra

Podział majątku Zielona Góra

Podziale majątku wspólnego;

Przy rozwodzie dochodzi do ustania wspólnoty majątkowej, aleaby definitywnie uregulować tę kwestię konieczny jest podział majątku małżonków. W imieniu naszych Klientów kierujemy w tej sprawie wniosek do sądu rejonowego, właściwego według położenia dzielonego dobytku. Pomagamy w podziale majątku również w przypadku jego podziału podczas sprawy rozwodowej. Pomagamy również w sprawch podziału kilka lub kilkanaście lat po rozwodzie, gdyż roszczenie nie ulega przedawnieniu. Pomagamy w ustalaniu majątku wspólnego małżonków. Pośredniczymy w powołaniu biegłych rzeczoznaców majątkowych. Odciążamy Państwa w najtrudniejszych krokach do wykonania w procesie podziału majątku.

Udziały

Ustaleniu nierównych udziałów w majątku wspólnym;

Zgodnie z paragrafem pierwszym art. 43 k.r.o. oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Paragraf drugi wskazanego artykułu stanowi jednak, iż z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Pomagamy ustalić który z małżonków i w jakim stopniu przyczynił się do zbudowania majątku wpólnego małżonków.

Zwrot

Uzyskaniu przez naszych Klientów zwrotu nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty współmałżonka lub majątek wspólny;

W przypadku sprawy sądowej konieczne jest zapłacenie wpisu sądowego. Często również koniecze powołanie biegłego, który oceni składowe majątku. Sprawy dotyczące podziału majątku po rozwodzie są jednymi z najdłuższych i najbardziej uciążliwych. Ustalenie składu majątku i jego wycena nie są bowiem łatwe, a często bywają kosztowne.

Główna         Rozwód          Alimenty        Opieka rodzicielska        Podział majątku        Kontakt

Kancelaria Adwokacka

Adam Goliński

Żeromskiego 19/1

65-066 Zielona Góra

woj. lubuskie

kancelaria@rozwodyzielonagora.pl

+ 48 602 77 55 78